ყველა იურისტთა იაპონიაში თამაშობს. უდიდესი იურიდიული ვერსია იურისტები.


კომპანიის სარეგისტრაციო დოკუმენტები - საქართველო-იაპონია


სამეწარმეო რეესტრის

იაპონია აქვს საკუთარი კომპანიის რეგისტრაციის სისტემის