ყველა იურისტთა იაპონიაში თამაშობს. უდიდესი იურიდიული ვერსია იურისტები.


როდის ნასყიდობის ხელშეკრულება მიიღოს დადგენილი. (-ციფრული შინაარსი) - მანქანის იაპონიიდან


რომ პროდუქტი

როდის ნასყიდობის ხელშეკრულება მიიღოს დადგენილი ხელშეკრულება არ არის დადგენილი შორის თქვენ და მფლობელი პროდუქტის (აღნიშნული ანგარიშ-ფაქტურა)როდესაც ჩვენ გამოგიგზავნით"გადახდის დადასტურება". რომ პროდუქტი ხელშეკრულება არ არის დადგენილი შორის თქვენ და მფლობელი პროდუქტის (აღნიშნული ანგარიშ-ფაქტურა). როდესაც ჩვენ გამოგიგზავნით"გადახდის დადასტურება".