ყველა იურისტთა იაპონიაში თამაშობს. უდიდესი იურიდიული ვერსია იურისტები.


საქართველო: ადგილობრივი მომსახურების ჩამონათვალი (ადვოკატები, თარჯიმნები, სამედიცინო, დაკრძალვის)


შემდეგი სიაში ინგლისურენოვანი ადვოკატებითარჯიმანი. თარჯიმნები. წყაროების სამედიცინო ინფორმაცია იაპონიაში და სია იაპონიაში მომზადდა ფონდის ბრიტანეთის მოქალაქეებმა. რომლებიც საჭიროებენ სამართლებრივ კონსულტაციას.